produkty

Lofty „U Scheiblera” w Łodzi

„Loft Aparts – Apartamenty Hotelowe” to luksusowe apartamenty hotelowe mieszczące się w XIX-wiecznej fabryce Karola Scheiblera przy ul. Tymienieckiego 25 w Łodzi. Monumentalna przędzalnia z czerwonej cegły to jeden z najwspanialszych zabytków miasta i serce Księżego Młyna. Każdy z czterogwiazdkowych apartamentów posiada unikalny i niepowtarzalny design – w pomieszczeniach pozostawiono widoczne elementy dawnych murów i fabrycznych instalacji. Przebudowa niemal 140-letniej fabryki na mieszkania okazała się bardzo trudnym zadaniem. Wymagało wypracowania kompromisu między zachowaniem architektury przemysłowej, a stworzeniem wygodnych do zamieszkania miejsc. Dobór materiałów charakteryzowało duże zróżnicowanie z uwagi na konieczność połączenia wymagań stawianych z jednej strony zabytkowej fasadzie (cegła), z drugiej nowoczesnym elementom wykończenia (stal, szkło, kamień).

Gdy elementy muru, które nadawały się do wykorzystania zostały oczyszczone z pozostałości tynków, okazało się, że wykazuje on liczne ubytki. W celu ich uzupełnienia oraz w miarę możliwości dokładnego odtworzenia wyglądu elewacji, do murowania i tynkowania nowych fragmentów ścian, zastosowano zaprawę renowacyjną Sopro.

Wiele elementów murów z powodu dużych zniszczeń należało wybudować od nowa. W tym przypadku do rekonstrukcji użyto zaprawy bazowej z trasem do murowania klinkieru Sopro KMT 408. Jest to sucha zaprawa, która po zmieszaniu z wodą staje się gotowa do użytku. Jest łatwa i szybka w przygotowaniu, optymalnie trzyma się cegły. Zapewnia przepuszczalność pary wodnej, przy wysokiej szczelności materiału i dzięki elastyczności nie dopuszcza do powstawania rys skurczowych. Charakteryzuje się wyjątkową szczelnością i wysoką odpornością na deszcz. Klatki schodowe i ciągi komunikacyjne zostały wykończone okładzinami z kamienia naturalnego. Pod tynki gipsowe użyto podkładu gruntującego do podłoży chłonnych Sopro GD 749 w koncentracie. Do mocowania i układania płyt z marmuru zastosowano wysokoelastyczną białą zaprawę klejową Sopro FF 455, która przeznaczona jest do użycia w pomieszczeniach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych. Cienkowarstwową zaprawę klejową cechuje bardzo dobra przyczepność kontaktowa, stabilność, wysoką wydajność. Zaprawę drenażową Sopro DM 610 zastosowano do układania kamienia naturalnego oraz płyt i płytek w obszarach zewnętrznych. Dzięki specyficznej krzywej przesiewu uzyskuje się podłoże o wysokiej przepuszczalności wody, charakteryzujące się niemal zerowym podciąganiem kapilarnym. Niezawodnie zapobiega uszkodzeniom, jakie powoduje penetrująca woda, jak np. wykwity i zniszczenie struktury zaprawy w związku ze zwiększeniem się objętości zamarzającej wody na balkonach, tarasach, schodach, podestach i podobnych miejscach. Tam też znalazła zastosowanie.

Zastosowane produkty

produkty

FF 455

Biała wysokoelastyczna zaprawa klejowa 2-15 mm

Biała, elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa cementowa do przyklejania i mocowania jasnych okładzin z kamienia naturalnego, okładzin ceramicznych oraz mozaiki szklanej na ścianach i podłogach ogrzewanych. Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.

produkty

KMT

Zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa z dodatkiem trasu do muro­wa­nia i fugowania murów z cegły klinkierowej. Zapewnia całkowitą prze­puszczalność pary wodnej przy wysokiej szczelności materiału i nie dopu­sz­cza poprzez swoją elastyczność do powstawa­nia rys skurczo­wych. Spoina muru jest całkowicie odporna na czynniki atmosferyczne, mróz i oddziaływania środowiskowe. Dodatek trasu reńskiego radykal­nie zmnie­jsza ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień na spoinie oraz na cegłach.

produkty

DM 610

Zaprawa drenażowa

Zaprawa cementowa zawierająca tras przeznaczona do układania kamienia naturalnego oraz płyt i płytek ceramicznych na zewnątrz. Dzięki specyficznej krzywej przesiewu uzyskuje się podłoże o wysokiej przepuszczalności wody, charakteryzujące się niemal zerowym podciąganiem kapilarnym­. To ogranicza skutecznie szkody wywoływane przez wodę, jak np. wykwity lub uszkodzenia mrozopochodne na balkonach i tarasach, schodach, podestach i innych obszarach zewnętrznych.

produkty

GD 749

Koncentrat gruntujący do podłoży chłonnych

Wysoko skoncentrowany, nie zawierający rozpuszczalników, szybkoschnący podkład na bazie żywicy syntetycznej, ­jasnoniebieski, przezroczysty po wyschnięciu, do podłoży o dużej i zróżnicowanej chłonności. Do gruntowania jastrychów cementowych i anhydrytowych, płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych, tynków cementowo-wapiennych i gipsowych. Przy chłonnych podłożach cementowych podkład rozcieńczyć wodą. W przypadku podłoży gipsowych i anhydrytowych nie rozcieńczać.