produkty

Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie

Zespół klasztorny Zakonu Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie jest jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego (znajduje się w nim obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzący z Bełza, w którym od XV wieku w katolicyzmie – szczególnie polskim, Maryja czczona jest jako Matka Boża Królowa Polski). Jednocześnie obiekt ten należy do największych i najbardziej znaczących ośrodków pielgrzymkowych w Europie Środkowej. Przeobrażany parokrotnie w swojej historii, pozostaje integralnym, w przeważającej części barokowym kompleksem, wyraźnie wyodrębnionym w panoramie miasta i trwale wpisanym w otaczający krajobraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Renowacja zabytkowych obiektów wiąże się z ogromną odpowiedzialnością – należy bowiem pogodzić szacunek do historycznego wymiaru miejsca z nowoczesną technologią, która pomoże ten charakter zachować. Nie inaczej było w przypadku prac w Klasztorze na Jasnej Górze, gdzie postawiono przed nami zadanie dostarczenia produktów dedykowanych wymianie nawierzchni z kostki brukowej. Do tak wymagających zadań zarekomendowaliśmy wykorzystanie sprawdzonego systemu Sopro – zapraw, mat drenażowych, fug oraz niezawodnych preparatów gruntujących. Efekt? Estetyczna nawierzchnia, doskonale dopełniająca otaczającą zabudowę.

Zastosowane produkty

produkty

BSF

Fuga do nawierzchni brukowych i z płyt

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca zaprawa szczególnie do spoinowania kostki betonowej w obiektach ogrodowych i architektury krajobrazu oraz średnio i wysoko obciążonych okładzin infrastruktury drogowej, a także obszarów obciążonych oddziaływaniem mrozu i soli. Specjalnie dostosowana do właściwości betonowej kostki brukowej (jak np. wytrzymałość, zachowanie się wobec zmiennych temperatur). Do budowania ciągłych struktur, jak np. kanałów odwadniających, ulic, rond komunikacyjnych oraz do wykończenia placów targowych. Do fugowania nawierzchni z kamiennej kostki brukowej zalecamy Sopro PFM.

produkty

DM 610

Zaprawa drenażowa

Zaprawa cementowa zawierająca tras przeznaczona do układania kamienia naturalnego oraz płyt i płytek ceramicznych na zewnątrz. Dzięki specyficznej krzywej przesiewu uzyskuje się podłoże o wysokiej przepuszczalności wody, charakteryzujące się niemal zerowym podciąganiem kapilarnym­. To ogranicza skutecznie szkody wywoływane przez wodę, jak np. wykwity lub uszkodzenia mrozopochodne na balkonach i tarasach, schodach, podestach i innych obszarach zewnętrznych.

produkty

HSF 748

Zaprawa sczepna elastyczna

Jednoskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, zawierająca tras zaprawa zwiększająca przyczepność.
Do zastosowań:
– jako elastyczna zaprawa przyczepna do układania okładzin ceramicznych i kamiennych metodą wibracyjną albo metodą tradycyjną. Szczególnie do układania gresów.
– jako warstwa kontaktowa pod wykonany jastrych zespolony z podłożem.
– jako warstwa kontaktowa do zaprawy drenażowej Sopro DM 610

produkty

PPU 683

Podkład do fugi dylatacyjnej poliuretanowej

Podkład zwiększający przyczepność fugi dylatacyjnej poliuretanowej Sopro PUD 682 do podłoża.

produkty

PUD 682

Fuga dylatacyjna poliuretanowa

Trwale elastyczna, jednoskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, fuga poliuretanowa do wypełniania poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych i łączących. Na powierzchnie ścian i posadzek z betonu, płyt betonowych oraz nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, w obszarach podlegających wysokim obciążeniom, jak np. parkingi, centra handlowe, hale magazynowe itp. Nadaje się do wytwarzania trwale elastycznych połączeń pomiędzy podobnymi i różnorodnymi materiałami. Na powierzchnie i drogi z kostki brukowej na ulicach, w ogrodach i terenach kształtowania krajobrazu. Jako podkład zwiększający przyczepność fugi do podłoża zalecamy Sopro PPU 683.

produkty

ZA 703

Koncentrat czyszczący wykwity i resztki cementu

Skoncentrowany, zawierający kwasy preparat czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia nalotów cementowych, wapiennych, resztek zapraw oraz wykwitów i uporczywych silnych zabrudzeń na wszystkich odpornych­ na działanie kwasów powierzchniach, jak płytki i płyty ceramiczne, klinkier, mozaika, granit i płytki Cotto oraz kamień naturalny i sztuczny.