produkty

Centrum Praskie „Koneser” w Warszawie

Centrum Praskie „Koneser” to projekt, który obejmował renowację i adaptację zabytkowych budynków dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek, a także uzupełnienie kompleksu o nowe obiekty, harmonijnie wplecione w architekturę Starej Pragi. Ambitne projekty rewitalizacyjne wymagały zastosowania innowacyjnych technologii oraz sprawdzonych materiałów budowlanych. Efekt synergii historycznej i nowoczesnej zabudowy udało się uzyskać m.in. dzięki zastosowaniu chemii budowlanej Sopro. Do montażu charakterystycznej fasady, wykończonej czerwonym klinkierem, użyto zaprawy Sopro KMT. Prace glazurnicze we wnętrzach budynku wykonano za pomocą szerokiego wachlarza klejów, uszczelek, spoin i wypełniaczy Sopro. Elegancka fasada wykończona czerwonym klinkierem wraz zaprawą do klinkieru Sopro KMT w czytelny sposób nawiązuje do przemysłowych tradycji okolicy.

Program rewitalizacji terenu dawnej Wytwórni Wódek „Koneser” na warszawskiej Pradze, obok adaptacji starych, postindustrialnych budynków fabrycznych, przewidywał wzniesienie nowych obiektów wpisujących się w okoliczny krajobraz architektoniczny. Docelowo miała być to być przestrzeń łącząca funkcje mieszkaniowe, handlowe, biznesowe i kulturalne. Obok zrewitalizowanych, zabytkowych budynków Kordegardy, Rektyfikacji, Filtracji i Magazynów Spirytusu, powstały stylizowane na lofty obiekty mieszkalne, nowoczesne biura i galerie sztuki oraz miejskie pasaże handlowe.

Zastosowane produkty

produkty

DSF® 523

Elastyczna zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa

Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok nie przepuszczających wody i mostkujących pęknięcia. Przy renowacji istniejących, trwałych i nośnych okładzin z płytek ceramicznych na balkonach i tarasach (metodą „płytka na płytkę”). Do stosowania w pomieszczeniach mokrych (łazienkach, natryskach, pralniach, kuchniach) pod okładzinami i wykładzinami z płytek ceramicznych, w basenach kąpielowych, na balkonach i tarasach pod okładzinami i wykładzinami z płytek ceramicznych jak i pod deski tarasowe i płyty na podkładkach dystansowych, w podziemnych częściach budynku, w zbiornikach na wodę użytkową. Posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2017/0027.

produkty

Saphir®

Fuga perłowa 1-6 mm

Cementowa, elastyczna, odporna na wodę i zabrudzenia, łatwo zmy­walna za­pra­wa fugowa do spoinowania glazury i terakoty. Nadaje się również do spoinowania płytek o niskiej nasiąkliwości. Gładka powierzchnia fugi, jak również trwałość kolorów wpływają na jej estetyczny wygląd.

produkty

KMT

Zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa z dodatkiem trasu do muro­wa­nia i fugowania murów z cegły klinkierowej. Zapewnia całkowitą prze­puszczalność pary wodnej przy wysokiej szczelności materiału i nie dopu­sz­cza poprzez swoją elastyczność do powstawa­nia rys skurczo­wych. Spoina muru jest całkowicie odporna na czynniki atmosferyczne, mróz i oddziaływania środowiskowe. Dodatek trasu reńskiego radykal­nie zmnie­jsza ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień na spoinie oraz na cegłach.

produkty

DBF 638

Taśma uszczelniająca

Systemowa taśma uszczelniająca z fizelinową częścią montażową do wodoszczelnego i elastycznego przykrywania szczelin dylatacyjnych i narożnych w połączeniu z uszczelnieniami zespolonymi Sopro DSF® 423 i 523, Sopro TDS 823 i Sopro FDF 525 pod płytkami ceramicznymi i kamiennymi.